* - pole wymagane
Właścicielem serwisu jest:
SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
www.supermemo.pl
spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000027598
NIP: 782-22-16-681
Kapitał zakładowy: 70.000 PLN