18 gru 2015

Zawartość kursu

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące zawartości kursu „Olive Green” poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą treść wszystkich lekcji. Każda z nich opiera się na jednej z 60 scen, tworzących film. Materiał merytoryczny kursu obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania: od początkującego A1 do zaawansowanego C1.

Poziom    Numer    Tematy gramatyczne    Temat dialogu
A1 1 Zaimki osobowe
Czasownik to be (być)
Zaimki dzierżawcze (my, your itp.)
Rodzajniki (a/an, the)
Przedstawianie się i podawanie podstawowych danych osobowych (narodowość, wiek, praca, numer telefonu, adres i adres mailowy).
A1 2 Zaimki wskazujące (this, that, these, those)
Czasownik have got / has got (mieć)
Dopełniacz
Opis rodziny, ich zawodów oraz miejsca zamieszkania; stawianie pytań, dopytywanie, zachęcanie do udziału w rozmowie.
A1 3 Czas Present Simple (zdania twierdzące i przeczące) Przywitanie się, rezerwowanie pokoju hotelowego, zameldowanie się w hotelu, pytanie o godziny otwarcia innych miejsc (np. hotelowej restauracji).
A1 4 Czas Present Simple (pytania, krótkie odpowiedzi)
Określenia czasu w czasie Present Simple
Mówienie o preferencjach (like, love, enjoy, be interested in)
Forma czasownika – gerund (-ing)
Ustalanie i omawianie planów na popołudnie: przygotowanie posiłku (sprzęty kuchenne, czynności, prosty przepis kulinarny), wyjście na basen, wyjście na mecz (sporty grupowe).
A1 5 There is / There are
Przyimki
Rodzajniki (cd.; a/an, the, brak rodzajnika)
Umawianie się na randkę: planowanie wieczoru w pobliskim mieście, opisywanie miasta i drogi do miasta, zapraszanie na randkę, sugerowanie sposobów spędzenia wieczoru, wybór środka transportu, proponowanie atrakcji.
A1 6 Czas Past Simple (zdania twierdzące; czasowniki regularne i nieregularne)
Zaimki pytajne
Czasownik would like
Robienie rezerwacji w restauracji, zamawianie posiłków, zamawianie drinka.
A1 7 to be w czasie Past Simple (pytania, krótkie odpowiedzi)
Czas Past Simple (pytania, krótkie odpowiedzi, zdania przeczące)
Stopień wyższy przymiotnika
Oprowadzanie gościa po domu i opowiadanie historii rodu. Historie rodzinne, wydarzenia z przeszłości, opisywanie członków rodziny, opisywanie domu/dworku, opowiadanie o zmianach, opowiadanie o życiu rodziny szlacheckiej/właścicieli ziemskich w dawnych czasach.
A1 8 Czasownik modalny can / can’t
Przyimki określające ruch
Zapraszanie do kina/na koncert/na przyjęcie; telefoniczne umawianie się na wyjście ze znajomym.
A1 9 Czas Present Continuous Znajdowanie sklepu, zakupy w kiosku, sklepie odzieżowym, sklepie obuwniczym.
A1 10 Formy przyszłe – czasownik will Udzielanie porad związanych ze zdrowiem i trybem życia, proszenie o pomoc, opowiadanie o stanie zdrowia i samopoczuciu w rozmowie między znajomymi.
A1 11 Czas Present Perfect
Porównanie czasów Present Perfect vs Past Simple
Tryb rozkazujący
Organizacja publicznego wydarzenia lub imprezy, organizacja spotkania. Wydawanie poleceń, planowanie działań, argumentowanie.
A1 12 Opisywanie powinności (czasowniki have to / has to, must)
Określanie zakazów (czasownik can / can’t)
Rozmowa o interpretacji znaków drogowych, środkach transportu i nawigacji GPS (opisywanie funkcjonowania urządzenia).
A2 13 Wyrażanie opinii i preferencji (czasowniki love, like, hate, prefer)
Przedstawianie propozycji (how about, why don’t, should)
Rozmowa towarzyska (small talk), wyrażanie opinii nt. programów telewizyjnych i osób życia publicznego, argumentowanie, podtrzymywanie rozmowy, kończenie rozmowy.
A2 14 Formy przyszłe czasownika (to be going to, will, Present Continuous)
Zaimki dzierżawcze (mine, yours itp.)
Planowanie wakacji/urlopu, przeglądanie ofert wakacyjnych, zamawianie wakacji, opisywanie idealnego wyjazdu (uczestników, miejsca, planu dnia, rozrywek).
A2 15 Czas Present Simple do mówienia o harmonogramach i ustaleniach
Przewidywanie (czasownik will / won’t)
Udzielanie informacji dotyczących dotarcia do celu, opis miasta. Dyskutowanie o podziale obowiązków domowych, zgadzanie się/nie zgadzanie, szukanie kompromisu.
A2 16 Czasowniki modalne (may, could do stawiania hipotez, shall) Branie udziału w programie rozrywkowym i wypowiadanie się przed publicznością. Odpowiadanie na pytania konkursowe, targowanie się, wyrażanie sprzeciwu i szukanie rozwiązań konfliktu. Rozmawianie o miarach i o środkach transportu.
A2 17 Mówienie o powinnościach i zakazach (czasowniki have to, must, don’t have to, mustn’t)
everybody, everything, everywhere
somebody, something, somewhere
no one, nothing, nowhere
anybody, anything, anywhere
Rozmowa w antykwariacie: kupowanie dzieł sztuki, rozmawianie o sztuce, opisywanie przedmiotów (wygląd, wielkość, wymiary, funkcja, wiek, kolor, materiał, kształt, styl), szukanie prezentu, wyrażanie zachwytu.
A2 18 Porównanie czasów Present Perfect vs Past Simple
Czas Past Simple: would, could
Wywiad radiowy: opowiadanie o swoim pochodzeniu, edukacji, pracy, wyborach, opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości.
A2 19 Czasowniki określające stan w czasie Present Continuous
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Planowanie zakupów i posiłków, uzupełnianie zapasów, rozmawianie o dostępności produktów spożywczych, rozmowa o jedzeniu na wynos, rozmawianie o różnych rodzajach kuchni (w tym o brytyjskiej kuchni tradycyjnej), wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie zdziwienia, nazywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków.
A2 20 Czas Past Continuous
Porównanie czasów Past Continuous vs Past Simple
Opowiadanie historii w gronie znajomych: opowiadanie o życiu członka rodziny, o wydarzeniach z bliskiej i dalekiej przeszłości, wyrażanie zainteresowania.
A2 21 Strona bierna (Present Simple, Present Perfect) Sonda uliczna – wyrażanie swojego zdania. Opowiadanie o ochronie środowiska, o wpływie człowieka na środowisko, zanieczyszczeniach, odnawialnych źródłach energii.
A2 22 Stopień najwyższy przymiotnika
Przysłówki
Stopień wyższy i najwyższy przysłówka
Ustalanie tematu artykułu: opisywanie niebezpiecznych/trudnych zawodów (strażak, kaskader), związane z zawodami obrażenia (plus części ciała), podział zawodów ze względu na płeć.
A2 23 Pytania rozłączne (question tags)
Zaimki pytajne
Rozmowa w sklepie: kupowanie żywności, proszenie o pomoc, określanie ilości/wagi, nazywanie i opisywanie produktów spożywczych.
A2 24 Zerowy tryb warunkowy
Zdania czasowe (when)
Zdania złożone
Pierwsze kroki z komputerem: instruowanie zielonego użytkownika, wydawanie poleceń i udzielanie porad, opisywanie sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych (ich funkcjonowania, wyglądu, części składowych, przeznaczenia, zabezpieczeń).
B1 25 Czas Present Perfect Continuous
Porównanie czasów Present Perfect Continuous vs Present Perfect
for vs since
Rozmowa rekrutacyjna na staż: opisywanie przebiegu swojej edukacji, nawiązanie rozmowy, kierowanie przebiegiem i strukturą rozmowy.
B1 26 1. tryb warunkowy
if vs when
unless
Przepytywanie się w parze przed egzaminem z anatomii człowieka (układ krwionośny i kostny) plus udzielanie informacji zwrotnej („dobra odpowiedź”).
B1 27 Czasowniki modalne should vs ought to
Czasowniki to be allowed, to let, to make
Zgłaszanie przestępstwa na komisariacie: relacjonowanie tego, co się wydarzyło, wyjaśnianie i stawianie hipotez, argumentowanie, szukanie przyczyny, opisywanie swojego samopoczucia, prośba o pomoc, pytanie o wymiar kary (opowiadanie o procedurze postępowania w sprawach karnych).
B1 28 2. tryb warunkowy
Rodzajniki (cd.; the)
Wybieranie sposobu spędzania wakacji/urlopu. Wybieranie kierunku/celu podróży. Określanie położenia geograficznego. Ustalanie przebiegu i długości trasy pieszej i rowerowej. Rozmawianie o miejscach turystycznych, o wydarzeniach kulturalnych i o historii regionu.
B1 29 Czasownik used to
Porównanie czasowników used to vs would
Porównanie used to, would vs Past Simple
Czytanie ogłoszeń o pracę, rozmawianie o warunkach zatrudnienia, opowiadanie o swojej ścieżce zawodowej, o wymarzonej pracy, rozmowa o formalnościach potrzebnych do podjęcia legalnej pracy w GB, o różnicach kulturowych w podejściu do pracy.
B1 30 Wyrażanie stopnia prawdopodobieństwa poprzez użycie czasowników modalnych Przypadkowe spotkanie znajomych/narzeczonych z czasów szkolnych. Dzielenie się wspomnieniami, dowiadywanie się, co się u kogo zmieniło, jak się komu potoczyło życie, czy udało się zrealizować młodzieńcze plany i marzenia.
B1 31 Czas Past Perfect
Porównanie czasów Past Perfect vs Past Simple
Rozmowa z psychologiem/psychoterapeutą: wyrażanie i opisywanie stanów emocjonalnych i uczuć, analizowanie swojego postępowania, udzielanie wsparcia.
B1 32 Kolejność przymiotników
Końcówki przymiotników (-ed, -ing)
Podział ról/zadań w małżeństwie/parze w kontekście nadchodzących świąt. Opisywanie wnętrza sklepu. Wybieranie prezentu. Opisywanie przedmiotów (dekoracji świątecznych i zabawek): kształtu, materiału, wielkości, koloru, stylu.
B1 33 Zaimki względne w zdaniach złożonych
Zaimki względne i przyimki określające czas i miejsce
Zaimki względne w funkcji dopełnienia
Opowiadanie historii z drugiej ręki (przytaczanie rzeczy wyczytanych/zasłyszanych). Wyrażanie zainteresowania, zdumienia, szoku, niedowierzania.
B1 34 Mowa zależna
Następstwo czasów w mowie zależnej
Zmiany zaimków w mowie zależnej
Relacjonowanie komunikatów na lotnisku: przekazywanie zasłyszanych informacji, informowanie się, nazywanie poszczególnych części lotniska, rozmawianie o funkcjonowaniu lotniska.
B1 35 Formy przyszłe (to be to do, to be about to do, to be on the point/verge/edge of doing) Rozmawianie o postępach w nauce i skutkach szeroko pojętego postępu medycznego. Rozmawianie o stosunku do społeczeństwa online (media społecznościowe) oraz o jego cechach charakterystycznych.
B1 36 Strona bierna (Past Simple, Past Perfect, Future Simple, czasowniki modalne) Składanie reklamacji, oddawanie i wymienianie wadliwego produktu, wyrażanie niezadowolenia, wyrażanie oburzenia, dziękowanie, opisywanie usterki, proponowanie rozwiązania, opisywanie procedur.
B2 37 Formy przyszłe – Future Continuous Ocena pracownicza: wyrażanie niezadowolenia z warunków pracy, wskazywanie niedociągnięć, sugerowanie rozwiązań.
B2 38 Przymiotniki o intensywnym odcieniu znaczeniowym
Przymiotniki zakończone na -ish
Rodzajniki (cd.; the, brak rodzajnika)
Rozmowa panelowa na temat osoby historycznej (Szekspira). Omawianie faktów, domysłów i interpretacji dotyczących jego życiorysu.
B2 39 Formy przyszłe – Future Perfect
Formy przyszłe – Future Perfect Continuous
Rozmowa z pracownikiem poczty: wysyłanie listów, nadawanie paczek i przesyłek, dobieranie właściwej taryfy pocztowej.
B2 40 Czas Past Perfect Continuous Wywiad ze specjalistą od zjawisk paranormalnych na temat jego obszarów zainteresowań (UFO, anioły, demony, zombie, wilkołaki, duchy etc.)
B2 41 Czasowniki modalne w czasach przeszłych Opowiadanie o wydarzeniach życiowych, relacjonowanie trudnych przeżyć, wyrażanie żalu, wyrażanie sympatii/współczucia.
B2 42 Czasownik wish
Struktura if only
Struktura it’s (high/about) time
Struktura I’d rather
Rozmowa o traumatycznych przeżyciach typu rozstanie, rozwód, śmierć małżonka. Wyrażanie oburzenia i poczucia niesprawiedliwości, współczucia, kondolencji. Opowiadanie o rozwiązaniach prawnych mających zastosowanie w poszczególnych sytuacjach.
B2 43 Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem lub formą gerund
Struktura as if / as though
Rozmowa mieszkańca nieruchomości z zarządcą: zgłaszanie szkody i aranżowanie spotkania z hydraulikiem/elektrykiem.
B2 44 3. tryb warunkowy
Emfaza z czasownikiem do
Rozmowa o sytuacji w pracy, zmianach w miejscu pracy, różnych ścieżkach rozwoju kariery, konfliktach personalnych, różnych scenariuszach rozwoju sytuacji zawodowej.
B2 45 Słowotwórstwo (przyrostki, przedrostki)
Rzeczowniki złożone
Negocjowanie dalszej współpracy między firmami, negocjowanie stanowiska w stosunku do związków zawodowych, szukanie kompromisu i wspólnego stanowiska.
B2 46 Zdania względne definiujące i niedefiniujące
Struktura get something done / have something done
Wytłumaczenie zasad i sposobów dokonywania płatności internetowych, omówienie pomysłu na e-biznes.
B2 47 Strona bierna z czasownikami modalnymi
Struktura it is thought, it is not known, it was believed
Analizowanie instrukcji obsługi urządzenia mechanicznego. Zakładanie bloga – postępowanie zgodnie z instrukcjami na platformie internetowej.
B2 48 Zaawansowana strona bierna Prezentacja biznesowa dokonywana przez dwie osoby. Prezentowanie wyników, opisywanie wykresów, przedstawianie dalszych planów.
C1 49 Czasowniki opisujące doznania zmysłowe (see, taste, feel, look, smell, hear) Pytanie o stan zdrowia w nagłych wypadkach, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pogotowia.
C1 50 Czasowniki złożone (Phrasal verbs)
Typowe połączenia rzeczowników z przyimkami
Typowe połączenia przymiotników z przyimkami
Podtrzymywanie rozmowy, wyrażenie zainteresowania, przedstawianie pomysłów, przekonywanie, wyrażanie zgody/poparcia – rosyjska mafia z OG rozważa możliwości wejścia na nowe rynki.
C1 51 Future in the past Telefoniczne zgłaszanie przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub podpalenia; proszenie o pomoc, odpowiadanie na pytania funkcjonariuszy policji, raportowanie okoliczności zdarzenia, raportowanie o miejscu zdarzenia.
C1 52 Czasowniki suppose, supposing, say
Czasownik wish
Radiowa rozmowa nt. radzenia sobie ze stresem oczekiwania (np. na wyniki ważnych badań medycznych). Rola cierpliwości i wytrwałości w codziennych i niecodziennych sytuacjach, które wymuszają czekanie.
C1 53 Tryby warunkowe mieszane Rozmowa towarzyska na tematy poruszające opinie publiczną (starość, kampanie społeczne, genetycznie modyfikowana żywność). Wybieranie tematu, przekonywanie do swoich racji, wyrażanie opinii/zdania, wyrażanie sprzeciwu.
C1 54 Strona bierna – powtórka Rozmowa o budżecie domowym; negocjowanie rodzaju zmian, które trzeba wprowadzić w obliczu ograniczenia dostępnych środków finansowych.
C1 55 Czasowniki łączące się z formą gerund i/lub bezokolicznikiem Rozmowa towarzyska nt. bezpieczeństwa w sieci / udziału w lokalnych wyborach / organizacji lokalnego wolontariatu.
C1 56 Porównania
Przymiotniki złożone
Rozmowa młodego przedsiębiorcy z potencjalnym inwestorem: szukanie źródła finansowania start-upu, prezentacja produktu, przedstawianie założeń biznesowych, przekonywanie do swojej wizji.
C1 57 Zaimek it w funkcji podmiotu i dopełnienia
Zaimek it w tzw. zdaniach rozszczepionych (cleft sentences)
Rejestracja własnej firmy, rozmowa z przedstawicielem urzędu skarbowego, prośba o uszczegółowienie informacji / udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
C1 58 Mowa zależna (wyrazy wprowadzające mowę zależną)
Rozkazy, sugestie i prośby w mowie zależnej
Mowa zależna z formą gerund (rady, sugestie, rekomendacje)
Czasowniki z przyimkami
Dyskusja między członkami rady miasta, usiłującymi ustalić, komu wystawić pomnik. Prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swojej opcji, podawanie w wątpliwość proponowanych rozwiązań, odpieranie zarzutów.
C1 59 Inwersja w zdaniach warunkowych
Inwersja z okolicznikami i w zdaniach złożonych
Zdania rozszczepione (cleft sentences)
Omawianie projektu polegającego na napisaniu recenzji książki. Dobieranie elementów będących wyznacznikami recenzji, ustalanie struktury artykułu, omawianie właściwego rejestru języka.
C1 60 Zdania imiesłowowe Różnice pokoleniowe, rozmowa rodzica z dzieckiem o planach na przyszłość, prośba o radę, rozważanie różnych możliwości działania i ścieżek rozwoju.

Oprócz tematów gramatycznych przedstawionych w tabeli, każda lekcja zawiera następujące ćwiczenia: Prawda lub fałsz, słownictwo, dialog interaktywny i słownictwo do dialogu interaktywnego.

M.

3 wypowiedzi w “Zawartość kursu

 1. Babesbtm

  organize friday 05 march

  I weren’t capable of getting more than 4 or 5 business hours of have sex at a time period of vietnam dating late. unquestionably, your show is without a doubt attractive manageable as to implement days and nights, simply and that’s perfectly, these days i had something touchable to operate on for reinventing simple ownself. woohoo, aims! together with, just up until so i’m truth seeing pimples, ensure that it is perfect. If i didn’t power drowsy, i had created just do not leave the house.

  simple fact, a few quest for new details in reacquire intrinsic on-line (That it’s my job to find a way to lose once I soil a superior female; of course, you got that right, kiddies, some adhering reason is usually big event turn so i’m intelligently the right amount of to focus on the concentrates on which usually preselect each other) has brought use types of warmed of late. so much secrets and techniques, not enough time going to bed. or else munch on. anways, i do pass up Sleepytime, on the other hand.

  now, As being looking into the LinkedIn contact lenses of an ancient very good friend from the days of the past, A common legal name got published: an oft referred Kendra (read the records by just about 2005. ant). virtually no, i did not transport the woman an effective encourage, even if we giving a lot of late. having said that, doing this engaged in combined with mindset 2 about get, shall we say realities:

  2) it’s simple to endure users.

  your, my spouse oftentimes ‘m, given that we’ve always heard realised that, despite the fact failing to keep gaining him / her (always be targeting, y’all) must be some cause, almost any sad resulting feelings my wife might possibly have have always been hers on it’s own. i am a have some high right track (sure, it seems that, Hard to believe, but nonetheless,but nevertheless,on the contrary around it’s always) somewhat fella. claim damages others. in any case, your own seems to have a form for this type of stage, inside your 20/20 behind hindsight. Hindsight, possibly. and in addition i have fully made specifically the style and design is.

  Odpowiedz
 2. Peterner56245afsdfsaf5621

  information on brisbane bistros

  Malaysian blessed looking for racial foods in order to on a tight budget, Mei yen Chua, made up our minds that jane useful in helping those transferring to queensland and occasionally dropping by vacation goers find the best produce close by for fewer understanding that the girl was intention freelance writing for plan bites made up of purely now come forth with updated version its 2011 of the best places to eat. with so many explosive eateries within a strict budget in queensland you can enjoy your time effort in with no need of covering which always budget comes with really space some whenever you’re coming to the region.

  from this day forward, at the same time most of these zones usually are low-priced, they have high quality edibles, support and a clean spot as well as every is probably re-evaluated at length to help individuals know what to expect from the food and mid-air. It isn’t a list of diners in the neighborhood, while those which has been are advised to choice using this terrific booklet. for right now she is happy a she has had the oppertunity to guide eatrs to individuals establishments that happen to be covering move up effective things you eat cheaply and in the modern financial state this guide is a useful means throughout case you like to done is able to but accomplish that plain and simple on a budget.

  cash bites are already available within the last many years and each year is just updated with the most recent information on queensland dining to supply latest, a number of latest, or a fact awareness eligible potential clients. Having such a wonderful guide is just like having a colleague suggesting a diners you know you will relish and this informative guide is a significantly need alternative when traveling to queensland on holiday or charmingdate virtually all moving to this idea site. much more file is actually recently that knows what will be included in vast majority of 2012 large shelling out budget but it is the these days stores you implied. that show sells for $ 20 but ‘ can typically be at acquired or try your local library obtained with a casino dealercheaper.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>